Fördjupning: Växthuseffekten

En ritad diskett

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

 

 

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Klicka här

 

 

 

FN har satt upp ett mål där koldioxidutsläppen ska minska till 2030. Därför handlar Veckans fördjupning om växthuseffekten. Läs mer i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

Fabriker som släpper ut rök Ett isberg En skog med gröna träd

En bild som visar växthuseffekten. Solens strålar når jorden och studsar
Bild från Naturskyddsföreningen

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden:

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar