Ekologiska skuldens dag är tidig i år

En tecknad gubbe står och håler jorden i sina händer.

I år kom den ekologiska skuldens dag rekordtidigt. Den 1 augusti 2018 har vi använt alla jordens resurser som egentligen ska räcka hela året.

I år kom den ekologiska skuldens dag rekordtidigt. Den 1 augusti 2018 har vi använt alla jordens resurser som egentligen ska räcka hela året.

 

Jordens resurser är olika saker som finns i naturen. Det kan till exempel vara mat, luft eller saker som vi gör energi av.

 

Det finns en dag som kallas för den ekologiska skuldens dag. Det är den dagen på året då vi har använt upp alla jordens resurser som går att använda på ett år. Efter den dagen så använder vi mer än vad jorden klarar av att ge oss på ett naturligt sätt. Den ekologiska skuldens dag är till för att uppmärksamma att människor använder mer resurser än vad jorden klarar av.

 

I år kom den ekologiska skuldens dag rekordtidigt. Den 1 augusti 2018 blev den ekologiska skuldens dag. Det betyder att vi har använt upp alla jordens resurser som egentligen ska räcka hela året.

 

Forskare tycker att detta är allvarligt. Men de säger också att det finns mycket som vi kan göra för att det här ska bli bättre.

 

– Det finns så fantastiskt mycket lösningar, både för planeten och som är bättre för vår hälsa och plånbok. Jag är optimistisk för att vi kan ändra trenden, men vi måste agera fortare, säger Gunilla Elsässer.

 

Samtalsfrågor:

  1. Brukar du tänka på miljön?
  2. Vad är ditt bästa miljötips?
  3. Varför tror du det kan vara bra att inte använda för mycket av jordens resurser?

Det finns en dag som heter
ekologiska skuldens dag.
Det är då människor har använt
mer av jordens resurser
än vad jorden klarar av på ett år.  

 

Resurser är såna saker
som människor använder sig av.
Till exempel kan det vara
mat, luft och saker vi gör energi av.

 

I år kom ekologiska skuldens dag
den första augusti.
Det betyder att den första augusti
har människor använt den mat och energi
som ska räcka hela året.

 

Men om vi människor sparar på våra resurser
kommer de att räcka längre

 

 

Samtalsfrågor:

  1. Brukar du tänka på miljön?
  2. Vad är ditt bästa miljötips?
  3. Varför tror du det kan vara bra att inte
    använda för mycket av jordens resurser?