Många kan för lite om källkritik

Ett barn läser en bok

Det är svårt att vara källkritisk om man inte vet så mycket om källkritik. Bland äldre personer är det bara var tredje person som känner att de kan tillräckligt mycket för att kunna vara källkritisk.

Det är svårt att vara källkritisk om man inte vet så mycket om källkritik. Bland äldre personer är det bara var tredje person som känner att de kan tillräckligt mycket för att kunna vara källkritisk.

 

Att vara källkritisk har alltid varit viktigt, men det har blivit extra viktigt nu när vi får så mycket information på internet hela tiden. Men många känner att de inte kan tillräckligt om källkritik för att kunna vara källkritiska. Det visade sig i en undersökning som företaget Novus har gjort.

 

Undersökningen visade flera olika saker. Bland annat visade den att ålder är avgörande för hur mycket man kan om källkritik. Bland yngre personer (mellan 18 och 29 år) sa mer än varannan person att de kan skilja sann information från falsk. Bland äldre personer (mellan 50 och 79 år) var det bara var tredje person som att de kan det.

 

Hur källkritisk man är beror också på ålder. Bland de yngre var det 68 procent som sa att de tycker information på internet är opålitlig. Bland de äldre var det bara 56 procent. Det kan tolkas som att de äldre inte är lika källkritiska när de tar del av information.

 

Veckans fördjupning: Källkritik

Vad är källkritik?

Källkritik är att fråga vem eller vad som är källan till något du hör eller läser. Det är helt enkelt att kontrollera att något stämmer, och att inte tro på saker du hör bara för att någon säger att det är sant.

Ett förstorningsglas

 

Vad är en källa?

En källa är ett ställe som du får information från. En källa kan vara en person, en text, en bild och mycket annat. Det är bra att tänka på vad källan är till saker du hör eller läser om.

Det finns något som man kallar för förstahandskälla och andrahandskälla. En förstahandskälla är till exempel en person som ser något hända och som sedan berättar det för dig. En andrahandskälla är någon som återberättar det som någon annan berättat för dem. Ett exempel på en andrahandskälla kan vara en journalist som intervjuar vad en annan människa varit med om och sen skriver om det.

En flicka viskar något till en annan

 

Hur använder du källkritik?

Att använda sig av källkritik är att ställa frågor om information som du har framför dig. Här är några bra frågor som du kan tänka på när du läser eller hör något:

  • Vem är det som ger dig den här informationen?
  • Vad har den här personen eller organisationen för kunskap?
  • När sa de det här?
  • Varför tror du att de säger det här?
  • Säger andra källor samma sak, eller säger de något helt annat?

Frågetecken

 

Varför behövs källkritik?

Det är viktigt med källkritik. Utan källkritik är det lätt att få fel information. Det du läser kan vara påhittat eller helt fel, och om det sprids vidare kan någon annan få reda på fel fakta eller bli lurad.

Checklista

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska vara. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

Numera får vi mycket information på internet.
Men informationen på internet
är inte alltid sann.
Därför är det extra viktigt
att vara källkritisk nu.

Men alla vet inte
hur de ska vara källkritiska.
Det visar en ny undersökning.
Undersökningen är gjord av företaget Novus.

Undersökning säger att varannan ung person
vet hur de ska vara källkritiska.
Men bara en av tre gamla personer
vet hur det ska vara källkritiska.

Hur mycket källkritisk man är
beror också på ålder.
Unga personer är mer källkritiska
än gamla personer.

Veckans fördjupning: Källkritik

Vad är källkritik?

Källkritik är att undersöka
om information stämmer.
Källkritik är att fråga
om vem eller vad som är källan.

Ett förstorningsglas

 

Vad är en källa?

En källa är någonstans
där du får information från.
Det kan vara en person,
en bild eller en text.

Det finns förstahandskällor.
Det kan vara en person som sett något
och som sedan berättar om det.

Det finns också andrahandskällor.
Det är när någon berättar
vad den har hört från en annan person.

En flicka viskar något till en annan

 

Hur kan du använda källkritik?

Det finns flera frågor du kan ställa
när du ska vara källkritisk.
Här är några bra frågor:

  • Vem är det säger eller skriver det här?
  • Vad kan den här personen?
  • När berättade någon om det här?
  • Varför tror du att de säger det här?
  • Säger andra källor samma sak?

Frågetecken

 

Varför behövs källkritik?

Utan källkritik är det lätt 
att få fel information. 
Det du läser kan vara fel.
Och du kan bli lurad. 
Därför är det jätteviktigt
att vara källkritisk hela tiden.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska vara. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!