Forma din bokstav

Många färgglada bokstäver

Dyslexiförbundet har en kampanj som ska uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter.

  • Gör din roligaste, finaste och bästa bokstav på det sätt du vill
  • Fota eller filma av den
  • Lägg upp på Facebook, Instagram eller Twitter

Använd hashtaggen #formadinbokstav

Dyslexiförbundet har en kampanj som heter Forma din bokstav. Kampanjen ska uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter under den Europeiska Dyslexiveckan.

 

Läs- och skrivsvårigheter kallas det när någon har svårt att läsa, skriva eller både och. En typ av läs- och skrivsvårighet är dyslexi.

 

Den 1-7 oktober 2017 är det den Europeiska Dyslexiveckan. Den 5 oktober är det även Världsdyslexidagen. Dyslexiveckan och Världsdyslexidagen uppmärksammar barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter.

 

Personer med dyslexi har inte svårt att förstå, men de har svårt att avkoda ord. Dyslexi har alltså inget att göra med hur smart man är. Det betyder bara att just läsa och skriva är svårare än för andra. Läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika saker, men dyslexi är ofta medfött.

 

Dyslexiförbundet är en organisation som vill uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Därför har de en kampanj som heter Forma din bokstav. Det är en kampanj som går ut på att människor gör en egen bokstav och lägger ut den på sociala medier.  

Det finns många kända personer med dyslexi, som till exempel fysikern Albert Einstein. Även i Sverige finns det kända dyslektiker, som till exempel Prins Carl Philip.

 

Om du vill läsa mer om dyslexi kan du läsa MiniBladets fördjupning om dyslexi här

 

Under dyslexiveckan går det att få information om dyslexi runt hela Sverige. Du kan läsa mer på www.dyslexi.org om du har frågor eller vill veta vad som händer där du bor under Europeiska Dyslexiveckan.

  • Gör din roligaste, finaste och bästa bokstav på det sätt du vill
  • Fota eller filma av den
  • Lägg upp på Facebook, Instagram eller Twitter

Använd hashtaggen #formadinbokstav

Vissa personer har svårt
för att läsa eller skriva.
Då kallas det att de har
läs- och skrivsvårigheter.

 

En typ av läs- och skrivsvårighet
kallas dyslexi.
Personer med dyslexi
har svårt att avkoda ord.
Därför blir det svårt för dem
att läsa eller skriva.

 

Dyslexiförbundet är en organisation
som jobbar med människor som har dyslexi.
Dyslexiförbundet har gjort en kampanj
som heter Forma din bokstav.

 

Kampanjen går ut på att
du gör en egen bokstav.
Sen kan du lägga ut din bokstav
på sociala medier och visa andra.

 

Om du vill läsa mer om dyslexi
kan du läsa MiniBladets fördjupning om dyslexi här.
Du kan också läsa mer
www.dyslexi.org