Gå på vänster sida

Två par ben promenerar på en höstväg.

Nu har regeringen bestämt att de som går ska gå på vänster sida.

Tidigare har det inte funnits några regler för vilken sida av vägen de som går ska gå på. Men nu har regeringen bestämt att de som går ska gå på vänster sida.

 

Regeringen har bestämt att de som går ska gå på vänster sida om vägen. Det gäller på gator där både cyklar och gående människor är. Tidigare har det inte funnits några regler för det, men sen i måndags ska de gående alltså gå på vänster sida om vägen.

 

De nya reglerna är för att det ska bli mindre olyckor. Om både cyklarna och de gående går på samma sida om vägen kan de ju krocka. Det är också bra för att människor inte ska bli irriterade på varandra när de är ute och går eller cyklar.

Det har kommit nya regler
för på vilken sida om vägen du ska gå.
När du går på vägar där cyklar också åker
ska du gå på vänster sida om vägen.
De nya reglerna gäller sen i måndags.  

 

De nya reglerna är till
för att det ska bli mindre olyckor.
Om både cyklar och de som går
är på samma sida vägen kan det bli krockar.

 

De nya reglerna är också bra för att människor
inte ska bli irriterade på varandra.
Innan var många osäkra på
vilken sida de skulle välja.
Men nu finns det tydliga regler.