Många barn har svårt att somna

Sover du dåligt om nätterna? Prata med en vuxen eller din lärare.

Bild på en person som ligger på mage i en säng. Personens hål är ruffsigt och lakanet i sängen lite skrynkligt.

En ny undersökning visar att många barn i Sverige har svårt att somna. Det är framförallt flickor som har problem med sömnen.

 

Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för att ta fram statistik. Statistik betyder att man samlar in uppgifter för att kunna sammanställa information genom siffror.

 

Nu har SCB gjort en undersökning om barns levnadsvillkor. Undersökningen handlade främst om hur lätt eller svårt barn har att somna på kvällarna.

 

Resultatet visar att en tredjedel av alla mellan 12-18 år har svårt att somna minst en gång i veckan. Ungefär en femtedel av alla mellan 12-18 år har svårt att somna flera gånger i veckan.

 

Frida Rångtell forskar om sömn vid Uppsala universitet. Hon tror att stress och oro kan vara en förklaring till att många barn har svårt att somna.

 

Flickorna har svårare att somna än pojkar. Ungefär 40 procent säger att de har svårt att somna minst en gång i veckan.

 

– Ångest och oro är ofta vanligare hos kvinnor än män. Så det kan ju vara relaterat till det, säger Frida Rångtell.

 

Frida Rångtell förklarar att det inte spelar så stor roll om man sover dåligt någon enstaka natt. Det viktigaste är att man oftast sover bra.

 

Har du svårt att sova på nätterna för att du känner dig stressad och orolig? Prata med en vuxen eller din lärare.

Det har kommit en ny undersökning.
Den har undersökt
om barn har svårt att somna.

 

Undersökningen visade att många faktiskt
har svårt att somna.
Bland dem som var mellan 12 och 18 år
hade en tredjedel svårt att somna ibland.
De kunde inte somna ungefär en natt i veckan.

 

Men en femtedel av barnen
hade svårt att somna flera gånger i veckan.
Det var flickor som hade allra svårast att sova.

 

Frida Rångtell är forskare.
Hon forskar om sömn.
Hon säger att det ofta är stress
som gör det svårt att somna.