Att leka hjälper barn utvecklas

En lekplats

Forskare från Luleå tekniska universitet säger att det är viktigt för barn att leka.

Forskare på Luleås tekniska universitet säger att lek är viktigt för att barn ska kunna utvecklas på rätt sätt.

 

Att leka är viktigt för barn. Leken hjälper barnen att utvecklas på flera olika sätt. När barn leker får de fler kompisar. De blir starkare och uthålligare. De blir till och med bättre på att tänka och lösa problem. Forskning visar också att barn som inte får leka kan må sämre än barn som får leka.

 

Forskaren och professorn Maria Prellwitz från Luleå tekniska universitet säger att vuxna påverkar hur barn leker. Ett sätt vuxna påverkar barns lek är hur en lekplats ser ut. Maria Prellwitz säger att lekplatsen är viktig för att barn kan träffa andra barn där. Därför är det viktigt att lekplatser uppmuntrar alla barn att leka tillsammans så ingen blir utanför.

 

Nu ska forskare undersöka hur lekplatser kan bli bättre och även mer tillgängliga för barn med olika funktionsnedsättningar. De ska intervjua barn i olika länder och försöka ta fram riktlinjer för hur en bra lekplats ska se ut.

 

Fundera och diskutera

 1. Vad tycker du ska finnas på lekplats?
 2. Vad brukar du leka för något?
 3. Vad tycker du är det bästa med att leka?

 

 

Ella Johansson

Ella Johansson 

 1. Gungor, klätterställning och sandlådor till små barn.
 2. Spela fotboll.
 3. Leker inte brukar vara med kompisar eller är med familjen och tittar på serier.

 

 

En glad emoji

Ella Almström

 1. Jag tycker att det ska finnas t.ex. gungor, sandlådor eller typ klätterställningar på en lekplats.
 2. Jag brukar spela fotboll hemma och ibland brukar några vänner och jag hitta på något tillsammans.
 3. Att man har kul när man leker och att alla får vara med.

 

 

En glad emoji

Edvin Norman

 1. Fotbollsmål och gungor.
 2.  Spela fotboll.
 3. Att man har roligt.

 

Att leka kan vara väldigt roligt.
Men det är också viktigt
för att barn ska utvecklas.

 

Att leka hjälper faktiskt
på många olika sätt.
Det ger dig fler kompisar.
Det gör dig stark och snabb.
Och det gör dig bättre på
att tänka och lösa problem.

 

Maria Prellwitz är forskare.
Hon forskar om just lek.
Hon säger att lekplatser är viktiga
för att barn ska träffa andra barn
och lära sig vara kompisar.

 

Maria Prellwitz säger att det är viktigt
att lekplatser är till för alla barn.
Därför undersöker hon nu
hur lekplatser kan blir bättre för alla.

 

Fundera och diskutera

 1. Vad tycker du ska finnas på lekplats?
 2. Vad brukar du leka för något?
 3. Vad tycker du är det bästa med att leka?

 

 

Ella Johansson

Ella Johansson 

 1. Gungor, klätterställning och sandlådor till små barn.
 2. Spela fotboll.
 3. Leker inte brukar vara med kompisar eller är med familjen och tittar på serier.

 

 

En glad emoji

Ella Almström

 1. Jag tycker att det ska finnas t.ex. gungor, sandlådor eller typ klätterställningar på en lekplats.
 2. Jag brukar spela fotboll hemma och ibland brukar några vänner och jag hitta på något tillsammans.
 3. Att man har kul när man leker och att alla får vara med.

 

 

En glad emoji

Edvin Norman

 1. Fotbollsmål och gungor.
 2.  Spela fotboll.
 3. Att man har roligt.