Veckans fördjupning: humlor

En ritad diskett

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

 

 

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Humlor powerpoint

 

 

 

Veckans fördjupning: humlorForskare är oroliga för humlor. Därför handlar Veckans fördjupning om humlor. Läs mer i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

 

Foto: Andy Deans
Foto: Panoramedia

 

 

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar