Föräldrar kan vara arbetsmiljöproblem för lärare

Lärare och rektorer som hängs ut i grupper på Facebook och utsätts för kränkningar av föräldrar har blivit ett allt mer vanligt problem. Nu ska forskare vid Malmö universitet försöka utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

 

Enligt en rapport från Skolverket utsätts var fjärde lärare för hot eller våld på sin arbetsplats. Sex procent av dessa lärare uppger att det är föräldrar till elever som utsatt dem.

 

Nu ska forskare vid Malmö universitet titta på hur man kan utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden. I en enkätundersökning från Lärarnas Riksförbund från 2016 uppgav sju av tio lärare att föräldrar försökt påverka deras undervisning och betygsättning.

 

Rebecka Cowen Forssell är forskare på Malmö universitet och har tidigare skrivit en avhandling om nätmobbning i arbetslivet. Genom intervjuer och fokusgrupper med skolledare, lärare, föräldrar till elever och elever ska hon tillsammans med andra forskare nu försöka hitta en metod för att minska de digitala kränkningarna inom skolvärlden.

 

I sin tidigare forskning har Rebecka Cowen Forssell sett att mobbning och kränkningar ser olika ut i olika digitala kanaler. Inom den egna organisationer eller arbetsplatsen är passiv och exkluderande mobbning via e-post mer vanligt medan mobbningen på sociala medier blir mer aggressiv och direkt.

 

Rebecka Cowen Forssell säger i ett pressmeddelande att sociala medier utmanar gränserna i arbetslivet eftersom vi tidigare sett mobbning som ett internt problem. I relationen mellan skola och föräldrar utmanas gränsen eftersom föräldrarna inte ingår i skolans organisation. Det innebär att skolan inte har samma möjligheter att hantera problemen med digitala kränkningar som när mobbningen sker mellan två anställda.

 

Rebecka Cowen Forssell menar att föräldrarnas relation till skolan kan vara en av anledningarna till att kränkningarna ökat.

 

– Vi har formats in i ett kundbeteende, och i kundrelationer fostras vi att ställa krav. Det är inte fel att ställa krav, men problemet är när det går över gränsen och blir en negativ del av lärarnas arbetsmiljö, säger hon i ett pressmeddelande.

Fler Tips!