Veckans fördjupning: Europa

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Europa

Europadagen infaller alltid den 9 maj och är instiftad av Europeiska Unionen, EU. De första människorna (homo sapiens) kom till Europa för cirka 40 000 år sedan. Läs mer i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

Europa. Foto: Pixabay
Miljö från första världskriget. Foto: Skolmaterial från Myndigheten för tillgängliga medier
Många som flyr krig hoppas på en framtid i Europa. Foto: Pixabay

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar