Reporterskola

Sörmland: Om vår svensklärare Lana

Lana kommer från norra Irak och har jobbat som lärare i 13 år. Lana kan prata olika språk: till exempel kurdiska, svenska och engelska. Hon har bott i Sverige i 26 år och var tolv år när hon flyttade till Sverige.

 

Hon studerade på lärarhögskolan i Stockholm med svenska som andraspråk som inriktning år 2001 – 2004. Som nyexaminerad fick hon arbeta på Lagersbergskolan som resurs i två år, där hon fick hjälpa nyanlända och andraspråkselever i olika ämnen.

 

Sedan började hon jobba på Björktorpsskolan och hade en grupp nyanlända elever som hon undervisade. Hon arbetade där i sju år.

 

Nu är Lana på Edvardslundsskolan och är en svenska A-lärare. Hon hjälper elever som kommer från andra länder med svenska språket. Hon är en viktig del för eleverna för att hon hjälper eleverna att utveckla sina språkkunskaper så att de ska bli bättre på svenska språket både i tal och skrift.

 

Hon hjälper till och förklarar hur man skriver olika texttyper såsom argumenterande, återberättande och faktatext.

 

När jag gick runt i skolan och frågade eleverna så fick jag veta att deras uppfattning för ämnet överlag är att de får mycket förklaringar på ord och begrepp, de får tydliga instruktioner och under lektionstid får de mycket gjort.

 

Text: Mohammad Eltohol, klass 5f Edvardslundsskolan, Eskilstuna