Sörmland: Översvämningsmyggan kan invadera Sörmland

mygga suger blod på människa

Faktaruta om myggor

Myggan har funnits på jorden i flera miljoner år.

Naturliga fiender är fladdermöss och småfåglar.

Myggan dras till öl, mörka kläder, svett och koldioxid.

Det är bara honorna som sticks men först efter parning.

Det är myggans saliv som kliar.

Saliven gör så att blodet inte koagulerar.

Förra sommarens torka och den senaste tidens regn innebär att massvis med myggägg nu kläcks. I Sörmland har den dagbitande myggarten Aedes Stictucus observerats.

 

– Lokalt finns risk att det blir rikligt med mygg i sommar. Särskilt runt platser där det är vått i marken, säger Yngve Brodin till SN, som är myggforskare på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

 

Det finns 49 arter stickmyggor i Sverige som i sin tur brukar delas in i två typer: skogsmyggan och översvämningsmyggan.

 

– Översvämningsmyggan kan vara aggressiv även dagtid och kan utan vidare förflytta sig tre till fyra kilometer för att få blod, säger Yngve Brodin till SN.

 

Översvämningsmyggan lägger sina ägg i våtmarker och andra fuktiga platser där äggen kan överleva i flera år. Under förra sommarens torka kläcktes nästan inga översvämningsmygg alls men efter den senaste tidens värme i kombination med fukt har äggen nu kläckts.

 

Jan Lundström på Uppsala universitet är världsledande expert på stickmyggor och bekämpning av stickmyggor. Han har gjort observationer på myggarten Aedes Stictucus, en översvämningsmygga som ger kraftig klåda, både i Enköping och Södertälje.

 

– Jag är förvånad över att vi inte fått in några observationer på stictucus i övriga Södermanland ännu. Den är lite mindre än en vanlig mygga och attackerar mitt på dagen. Serveras det mat bryr den sig inte om att det är solsken. I Enhörna utanför Södertälje fångades 89 500 stictucus i en enda fälla under en natt för några år sedan, säger Jan Lundström till SN.

 

Stickmyggor söker sig till människor och djur för att suga blod innan äggläggning. Det är koldioxiden i vår utandningsluft, som de kan känna på mer än 50 meters avstånd, som lockar dem.

 

– Myggen dras till fukt och värme men det finns olika knep att ta till för att slippa dem. Ljusa kläder tycker de är konstigt och de ogillar blåst, därför kan det vara idé att plocka fram en vanlig fläkt och ställa i sovrummet om man vill ha fönstren öppna, säger Yngve Brodin.

 

Myggen gillar även svett. Annars vet man inte riktigt vad det är som gör att myggor dras till vissa personer. Men att det handlar om att vissa dofter är särskilt attraktiva för dem.

 

Enligt Yngve Brodin är bästa sättet att skydda sig mot myggor att se till att bli biten tidigt på sommaren. Då bygger kroppen upp ett försvar mot de irriterande blodsugarna.

Faktaruta om myggor

Myggan har funnits på jorden
i flera miljoner år.

 

Myggan dras till
mörka kläder, svett och koldioxid.
Det är myggans saliv som kliar.

Denna sommaren kan det bli
många myggor.
Det beror på att vädret förra sommaren
var väldigt torrt
och att det just nu har regnat mycket.

 

Det finns 49 olika arter av myggor i Sverige.
Dessa 49 arter brukar i sin tur delas in i
två olika typer:
skogsmyggan och översvämningsmyggan.

 

Och det är just översvämningsmyggan
som trivs väldigt bra just nu.
Jan Lundström är expert på myggor.
Han säger att en viss typ av mygga
som heter Aedes Stictucus
har setts mycket i Enköping och Södertälje.

 

Aedes Stictucus är lite mindre
än en vanlig mygga.
Den kan stickas mitt på dagen
och kan flyga långt för att få mat.