Bankkort

Fler unga skaffar bankkort

I Sverige ökar användandet av bankkort istället för kontanter. Det är också fler barn och unga som får egna bankkort.