Böter

“Böter” för felparkerade elcyklar

En felparkerad elsparkcykel kan bli farlig för någon som har en synnedsättning. Därför vill Synskadades riksförbund uppmärksamma människor p...

Skola i Kiruna får kritik

En skola i Kiruna har fått stark kritik från Skolinspektionen. Anledningen är att de tycker att föräldrar styr skolans undervisning.