Burkar

Burkar i naturen är farliga för kor

Att slänga skräp i naturen är dåligt. Burkar kan blåsa in på åkrarna och skada djuren.