Enighetsstatyn

Indien har byggt världens högsta staty

Indien har byggt världens högsta staty. Statyn heter Enighetsstatyn och är 182 meter hög.