Gå på vänster sida

Tidigare har det inte funnits några regler för vilken sida av vägen de som går ska gå på. Men nu har regeringen bestämt att de som går ska g...