Lärarbyten

Många lärarbyten i vissa skolor

Det finns inte tillräckligt med behöriga lärare. Det betyder att lärarna byts ut ofta i vissa skolor.