Utmanade

Elever saknar utmaningar

På vissa gymnasieskolor känner eleverna sig inte tillräckligt utmanade av lektionerna.