Julen – inte fröjdefull för alla

För många innebär julen en härlig ledighet med god mat och fina stunder med nära och kära. Men för barn som känner sig ensamma eller är utsatta kan jullovet bli en jobbig period.

 

– Barn som mår dåligt, som är utsatta i familjen eller har föräldrar som dricker för mycket har det så alla dagar om året, inte bara på julafton. Men det kan bli extra jobbigt just då eftersom många bär på förväntningar och hoppas att julen ska bli bra, säger Sara André, kurator på Bris i ett pressmeddelande.

 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som kämpar för ett bättre samhälle för barn. Verksamheten i Bris har sin grund i barnkonventionen och man arbetar för att stötta barn i utsatta situationer och för att skydda barns rättigheter.

 

Under julen när skolan har stängt och barn lämnas ensamma med sitt mående kan Bris vara ett särskilt viktigt stöd. Hit kan barn ringa för att prata om sina problem. Kanske är det mycket bråk hemma eller så finns det vuxna i hemmet som dricker alkohol. För barn som far illa av att vuxna dricker är det viktigt att bli sedd. Som vuxen kan du spela en viktig roll i ett barns liv genom att våga agera när du misstänker att ett barn far illa.

Initiativet Barndom utan baksmälla, som bland annat Bris står bakom, har några råd för hur du kan gå till väga.

 

Våga vara den som gör något

Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen. Har någon annan redan visat omsorg gör det ingenting.

 

Du behöver inte lösa allt på en gång

Det som ofta gör störst skillnad för barnet är inte att du försöker lösa allt utan att du finns tillgänglig. Att du frågar hur det är och stannar upp och lyssnar på svaret är viktigt för att barnet ska känna sig sett.

 

Våga fråga (och fråga igen)

Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, fråga igen. Många barn tycker det är svårt att berätta med en gång. Det är också vanligt att barn känner skuld för den vuxnes drickande eller vill skydda genom att inte berätta för utomstående hur det egentligen är hemma.

 

Var lugnet i stormen

För många barn som lever i närheten av en vuxen som dricker för mycket är det oförutsägbarheten i tillvaron som skrämmer mest. Du kan göra skillnad bara genom att vara du – en vuxen att lita på. Försök att behålla ditt lugn när och om barnet väljer att berätta för dig hur hen har det.

 

Tipsen kommer ut guiden Avgörande ögonblick som finns på hemsidan för Barndom utan baksmälla, barndomutanbaksmalla.se.

 

Behöver du någon att prata med? Barn kan ringa till Bris på 116 111 alla dagar året om, kl 14-21. Barn kan kontakta Bris på chatt eller mejl via hemsidan, bris.se. Du som vuxen har också möjlighet att ringa Bris om du behöver stöd eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn. Då ringer du till Bris vuxentelefon på 077-150 50 50 som har öppet alla vardagar under jul- och nyårshelgerna, kl 9-12. På hemsidan kan du som vuxen också få råd och tips på hur du kan stötta ditt barn om hen mår dåligt eller hur du ska agera om du misstänker att ett barn far illa.

 

Fler Artiklar