Organisationen Majblomman hårt drabbad av pandemin

Pandemin har slagit hårt mot barnrättsorganisationen Maj-blomman. Det har i sin tur äventyrat deras möjligheter att hjälpa barn i familjer med svag ekonomi.


Egzona Gerbeshi är verksamhetsutvecklare för Majblomman i Malmö. I Malmö lever cirka 25 procent av barnen i ekonomisk utsatthet och hon har på nära håll sett hur pandemin påverkat organisationens arbete.

– Barn som redan levde i ekonomisk utsatthet har fått det värre under pandemin. Vi har haft svårt att nå ut till alla som behöver stöd och vi har fått in färre ansökningar än vanligt, säger Egzona Gerbeshi.Pandemin satte också stopp för den traditionella försäljningen av majblomman. Då gick man istället över till digital försäljning, något som påverkat insamlingen negativt.

– Vi har fått in mindre pengar på grund av den digitala försäljningen. Barnen som annars stått utanför butiker och sålt majblommor måste istället ha en egen telefon för att kunna starta en insamling och sälja. Men alla barn har inte en egen telefon, säger Egzona Gerbeshi.

– Under pandemin har vi också tappat en viktig målgrupp för Majblomman, nämligen alla äldre som träffar barnen som är ute och säljer.Med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag och ett statligt stöd har organisationen lyckats överleva. Nya och oväntade samarbeten med till exempel influencers har också dragit in en del pengar.

– Vi hoppas på att kunna återgå till att barnen ska kunna vara ute och sälja, säger Egzona Gerbeshi. 
Jennie Lindholm

Fler Artiklar