Veckans tips
Foto: Forskargruppen

Forskare på högskolan i Halmstad har utvecklat ett spel för att hjälpa barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar att enklare kunna kommunicera om sin egen vård.

 

För barn som har mycket kontakt med vården kan det vara jobbigt att behöva svara på frågor hela tiden. Spelet som forskarna på högskolan i Halmstad skapat fungerar som ett verktyg för att förenkla kommunikationen mellan barn och vårdpersonal. Spelet är dessutom utformat tillsammans med barn.

 

I spelet får barnen skapa en avatar och berättar genom spelets gång vad hen tycker, känner och vill. Barnets svar i spelet ligger sedan till grund för ett samtal där vårdpersonalen tillsammans med barnet kan planera vård- och habiliteringsinsatser utifrån barnets perspektiv.

 

Målet är att barnen ska få bättre behandling och själv kunna bestämma över sin vård. Barn med funktionsnedsättningar får också hjälp med att hitta sina styrkor för att bättre kunna ta kontroll över sitt liv.

– Barnen upplever att samtalet blir mer begripligt eftersom de vet varför personalen ställer frågorna som de redan har svarat på i spelet. Barnens föräldrar säger att det med hjälp av spelet kommer fram saker som de inte hade en aning om, sådant som familjen kanske inte har kunnat prata om hemma heller, säger Ingrid Larsson som är docent i omvårdnad på högskolan i Halmstad i ett pressmeddelande.  

Fler Artiklar