Åsa Callmer och Anja Gatu är månadens kändisar i Minibladet

Pressbild

Del2: Att skapa ett sammanhang

Åsa Callmer har forskat om hur vi människor kan leva mer hållbart. Anja Gatu har skrivit flera böcker för barn. Tillsammans har de gjort en bok för barn som handlar om klimatkrisen och hur vi kan rädda vår planet.


Vad är det för slags bok?

– Vi har velat berätta om klimatkrisen på ett lättillgängligt och inspirerande sätt. Varför har vi en klimatkris? Hur har vi hamnat här och vad är det vi människor gör för fel? Vi vill förklara hur allt hänger ihop. Hur det har sett ut innan, hur det ser ut i dag och vad som måste förändras, säger Åsa Callmer.

Del 1: Vill ge redskap och kunskap

Hur kan vi göra världen till en bättre plats? Hur kan vi leva så att planeten mår bra? Anja Gatu och Åsa Callmer har skrivit en bok som försöker svara på de här frågorna. Boken heter Planeten, klimatet & framtiden – vad kan vi göra? och är för barn mellan 9 och 12 år.


Varför ville ni göra den här boken?

– Det här är frågor som engagerar många barn. Det handlar om deras framtid. Därför vill vi ge dem redskap och kunskap för att kunna påverka vuxna i sin omgivning, säger Anja Gatu. Anja Gatu är journalist och har skrivit flera böcker för barn.

Text av: Gustav Sigala Haggren

Åsa Callmer och Anja Gatu är månadens kändisar i Minibladet

Del2: Att skapa ett sammanhang

Anja Gatu coh Åsa Callmer
är månadens kändisar i Minibladet.
Anja Gatu är författare
och har skrivit flera böcker för barn.
Åsa Callmer är forskare
och forskar om hur människor kan leva mer hållabart.

 

Tillsammans har Åsa och Anja
skrivit en bok för barn.
Boken handlar om klimatet
och hur vi kan rädda vår planet.

 

Åsa Callmer säger att
de ville berätta om klimatkrisen.
De ville också förklara hur
allt hänger ihop.

 

Boken förklarar bland annat
vad människor har gjort för fel
och vad vi ska göra
för att ändra på felen och rädda planeten.

 

Del 1: Vill ge barn redskap och kunskap

Anja Gatu coh Åsa Callmer
är månadens kändisar i Minibladet.
De har skrirvit en bok som heter
Planeten, klimatet & framtiden – vad kan vi göra? 

 

Den boken handlar om
svåra frågor.

 

Men boken handlar mest om
att ge barn redskap och kunskap.
Det säger Anja Gatu.

 

Anja menar att de vill hjälpa barn
att påverka vuxna.
De vuxna måste bestämma
att vi ska rädda vår planet.
Och boken hjälper barn
att få de vuxna att rädda planeten.

 

Text av: Gustav Sigala Haggren