läroplan

Krav på digital kunskap

I juli blev det obligatoriskt att barn i förskolan lär sig att använda digital teknik. Men vissa lärare och rektorer tycker att det är svårt...

Mer IT i skolan

Politikerna i regeringen har bestämt att barn ska lära sig mer om datorer och teknik i skolan. Bland annat ska programmering finnas med på s...