myggbett

Sörmland: Översvämningsmyggan kan invadera Sörmland

Den dagbitande översvämningsmyggan Aedes Stictucus har observerats i Sörmland.