rädda barnen

Barnkonventionen fyller 25 år

Den 20 november för exakt 25 år sedan godkände FN barnkonventionen. Den innehåller regler om barns rättigheter.